Fagpakker - 3 måneders gratis adgang

Ønsker du eller din faggruppe en grundig gennemgang af fagpakkerne?

Kontakt Therese for mere information og en introduktion af fagpakken til jeres fagteam: mts@praxis.dk / 2714 2206.

Læs, træn og anvend

I fagpakken får du en unik kombination af undervisningsmaterialer, hvor eleverne arbejder med de nødvendige taksonomier. En fagpakke er sammensat af tre dele: grund- og temabøger, adaptive træningsforløb og tematiserede, praksisnære forløb. Vi kalder det læs, træn og anvend.

LÆS

Grundbøger og temabøger, der lægger op til faglig fordybelse. Materiale, som er rygraden i din undervisning. Eleverne læser og fordyber sig i fagets grund- og temabøger og opbygger deres grundlæggende viden og forståelse af emnet.

LÆS

Grundbøger og temabøger, der lægger op til faglig fordybelse. Materiale, som er rygraden i din undervisning. Eleverne læser og fordyber sig i fagets grund- og temabøger og opbygger deres grundlæggende viden og forståelse af emnet.

TRÆN

Et træningsmiljø, som bygger på det adaptive læringsværktøj boost®. Eleverne træner deres viden og forståelse. Boost tilpasser sig den enkelte elev, så eleven træner og udfordres på sit eget niveau. Træn støtter den differentierede undervisning.

TRÆN

Et træningsmiljø, som bygger på det adaptive læringsværktøj boost®. Eleverne træner deres viden og forståelse. Boost tilpasser sig den enkelte elev, så eleven træner og udfordres på sit eget niveau. Træn støtter den differentierede undervisning.

ANVEND

Digitale iPraxisforløb som du selv kan justere og videreudvikle efter behov. Eleverne konstruerer og anvender deres viden i en række iPraxisforløb. Anvendelsesorienterede og praksisnære forløb supplerer grundstoffet. Brug de færdige forløb eller rediger dem til din praksis.

ANVEND

Digitale iPraxisforløb som du selv kan justere og videreudvikle efter behov. Eleverne konstruerer og anvender deres viden i en række iPraxisforløb. Anvendelsesorienterede og praksisnære forløb supplerer grundstoffet. Brug de færdige forløb eller rediger dem til din praksis.